Doheny, Dennis

Artwork to be Showcased

Wild Iris

Wild Iris

Oil on canvas
24 x 20 inches
Estimate: $6,000 - $9,000